Територіальні органи ДФС
у Запорізькій області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності ГУ ДФС у Запорізькій області

17.11.2015 -

Начальник управління - Ткачук Тетяна Анатоліївна

Телефон  (061) 787-93-51        

Факс: (061) 219-05-44

Структура

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Відділ оплати праці, бюджетування

Сектор обліку єдиного внеску, обліку майна за матеріалами оперативних та слідчих підрозділів

Основними завданнями управління є:

1.Координація роботи підрозділів фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку підпорядкованих державних податкових інспекцій Головного управління ДФС у Запорізькій області для забезпечення виконання завдань, визначених законами України, указами і дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, нормативно-правовими актами, розпорядчими документами ДФС та ГУ.

2.Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності Головного управління ДФС у Запорізькій області та забезпечення організації та вдосконалення ведення бухгалтерського обліку в підвідомчих установах.

3.Організація планово-фінансової роботи Головного управління ДФС у Запорізькій області та підвідомчих установ.

Управління виконує такі функції та процедури:

1.Здійснення у межах компетенції перевірок структурних підрозділів ГУ, підвідомчих підрозділів підпорядкованих ДПІ з питань організації роботи;

2.Надання у межах компетенції методичної і практичної допомоги структурним підрозділам ГУ та підвідомчим підрозділам підпорядкованих ДПІ;

3.Організація та проведення у межах компетенції семінарів, нарад, “круглих столів” тощо;

4. Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;

5.Складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної, податкової, зведеної та іншої звітності, своєчасне її подання у порядку, встановленому законодавством;

6.Організація планово-фінансової роботи;

7.Забезпечення організації та вдосконалення ведення бухгалтерського обліку в підвідомчих установах;

8.Здійснення поточного контролю за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, реєстрацією в органах Державної казначейської служби України (далі - ДКС) та проведенням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

9.Здійснення поточного контролю за правильністю зарахування та використання власних надходжень ГУ;

10.Здійснення поточного контролю за веденням бухгалтерського обліку, складанням фінансової, бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами у ДПІ;

11.Організація проведення, забезпечення своєчасного і правильного оформлення та відображення в обліку результатів інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу ГУ, підготовка наказів про проведення інвентаризації в ГУ;

12.Забезпечення дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

13.Забезпечення відкриття в ДКС небюджетних рахунків за балансовим рахунком 3719 „Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування” для зарахування та розподілу коштів єдиного внеску та фінансових санкцій (далі- страхові кошти);

14.Ведення бухгалтерського обліку страхових коштів, акумульованих на рахунках 3719, відкритих на ім’я ГУ;

15.Ведення оперативного обліку страхових коштів, акумульованих на рахунках 3719, відкритих на ім’я ГУ, у розрізі ДПІ;

16.Здійснення підкріплення коштами відповідних рахунків, відкритих на ім’я ДПІ у разі недостатності або відсутності на цих рахунках поточних надходжень для здійснення ДПІ повернення страхових коштів;

17.Забезпечення контролю за своєчасністю, достовірністю перерахованих страхових коштів на централізовані рахунки ДФС;

18.Нарахування заробітної плати працівникам ГУ;

19.Ведення бухгалтерського обліку заробітної плати в ГУ;

20.організація роботи з питань оплати праці та штатного регулювання чисельності працівників в ГУ, у тому числі підготовка розрахунків планового фонду оплати праці ГУ, планування та формування лімітів видатків на оплату праці їх працівників на відповідний рік;

21.Розгляд поданих підпорядкованими органами проектів структур, штатних розписів і розрахунків до них; затвердження штатних розписів підпорядкованих органів; подання штатних розписів ГУ на затвердження в установленому порядку до ДФС; підготовка пропозицій щодо внесення змін і доповнень до них;

22.Розробка у межах затвердженої граничної чисельності і фонду заробітної плати проекту штатного розпису ГУ; подання його на затвердження в установленому порядку до ДФС;

23.Підготовка матеріалів, у тому числі проектів наказів, про встановлення, скасування та перегляд надбавок і доплат, преміювання працівників ГУ, керівників підпорядкованих територіальних органів ДФС, а також надання матеріальної допомоги;

24.Формування та надання довідок про заробітну плату, доходи, довідок для нарахування та перерахування пенсії працівникам, особам рядового та начальницького складу податкової міліції;

25.Аналіз інформації та підготовка відповідних матеріалів про виплати (стягнення) за рішенням судів у трудових та інших спорах;

26.Підготовка бюджетного запиту і прогнозних показників ГУ, які перебувають у їх підпорядкуванні, на плановий рік відповідно до мети, пріоритетності, першочерговості, ефективності використання бюджетних коштів та подання до ДФС;

27.Організація роботи щодо фінансового забезпечення ДПІ, які перебувають у підпорядкуванні ГУ;

28.Складання в установленому порядку проектів кошторису та плану асигнувань обласного апарату та ДПІ, які перебувають у підпорядкуванні ГУ, та подання до ДФС;

29.Організація погодження та затвердження в установленому порядку кошторисів ДПІ, які перебувають у підпорядкуванні ГУ;

30.Доведення до ДПІ, які перебувають у підпорядкуванні ГУ, витягів з річного та помісячного розпису бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень ДФС;

31.контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів ГУ, та підпорядкованих ДПІ.