Територіальні органи ДФС
у Запорізькій області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Меморандум про співробітництво між Головним управлінням Міндоходів у Запорізькій області, Запорізькою митницею Міндоходів та Територіальним відділенням Всеукраїнської громадської організації «Асоціації платників податків України» в Запорізькій області

29.11.2013 -

м. Запоріжжя „ 20 ” листопада 2013 р.

Керуючись основними принципами ефективної взаємодії влади та громадськості, усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на створення атмосфери довіри та партнерських відносин між платниками та органами державної влади, Головне управління Міндоходів у Запорізькій області (далі – ГУ Міндоходів), в особі Начальника Балацької Людмили Дмитріївни, Запорізька митниця Міндоходів, в особі Начальника Запорізької митниці Міндоходів Бізілі Михайла Івановича, з однієї сторони, та Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації „Асоціація платників податків України” в Запорізькій області (далі – ТВ ВГО АППУ), в особі Голови Ради ТВ ВГО АППУ Бернаги Наталії Юріївни, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Меморандум про партнерство та співпрацю (далі – Меморандум).

Метою підписання Меморандуму є спільне прагнення втілювати у життя ефективні форми співпраці для створення сприятливих умов розвитку підприємництва в Україні, забезпечувати контроль за дотриманням податкового та митного законодавства, запобігати правопорушенням у податковій та митній сферах.

З метою подальшої консолідації спільних дій та розширення партнерства Сторони домовились про таке:

1. Загальні положення

1.1. Справляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів регулюється Конституцією України, Податковим та Митним кодексами, чинним законодавством України та чинними міжнародними договорами і ґрунтується на засадах рівності та взаємної відповідальності держави і платників.

1.2. При організації адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів ГУ Міндоходів, Запорізька митниця Міндоходів керується принципами верховенства права, забезпечує неупереджений підхід до суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб, включаючи нерезидентів) при визначенні обов’язків щодо сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

1.3. Предметом Меморандуму є співробітництво Сторін для захисту законних прав платників, контролю за додержанням податкового та митного законодавства, запобігання правопорушенням у цих сферах.

1.4. Сторони виходять з того, що дотримання чинного законодавства як платниками податків, так і територіальними органами ГУ Міндоходів, Запорізькою митницею Міндоходів, удосконалення податкової та митної систем, створення прозорих умов господарювання є необхідними складовими для реалізації ефективної економічної та соціальної політики держави, а також подальшого просування України на світовий ринок.

1.5. Сторони погоджуються, що взаємна співпраця та спільні ініціативи для розвитку підприємництва орієнтовані на результат, який досягається шляхом використання необхідних механізмів моніторингу та оцінки податкового та митного законодавства з метою забезпечення прозорості.

2. Предмет Меморандуму

З метою практичного виконання цього Меморандуму Сторони домовилися про:
організацію і проведення спільних заходів з метою вирішення проблемних питань та забезпечення захисту законних прав та інтересів платників при здійсненні господарської діяльності;

сприяння зацікавленості платників у наданні пропозицій для удосконалення податкового та митного законодавства;

розробку системи зворотного зв’язку між територіальними органами ГУ Міндоходів, Запорізькою митницею Міндоходів, громадськими організаціями та платниками у податковій та митній сферах.

3. Зобов’язання Сторін

3.1. Сторони погодилися розглядати співробітництво як дієвий інструмент реалізації правових відносин між владою та платниками, створення сприятливого податкового клімату для розвитку підприємництва в Україні шляхом удосконалення та спрощення податкових та митних процедур, систематизації і стабілізації державної податкової та митної політики.

3.2. Сторони беруть на себе зобов’язання забезпечувати співпрацю з питань:
дотримання, удосконалення та спрощення податкових та митних процедур;
підвищення рівня прозорості ведення бізнесу;

здійснення спільних заходів у сфері правового регулювання питань державної податкової та митної політики, пов’язаних з підприємницькою діяльністю;

створення сприятливих умов суб’єктам господарювання для активної фінансово-господарської діяльності.

4. Інформаційне забезпечення

Сторони обмінюються інформацією про хід реформування й удосконалення митної та податкової систем, сприяють розробленню та здійсненню заходів, спрямованих на збільшення надходжень до бюджету.

4.1. ГУ Міндоходів та його територіальні органи, Запорізька митниця Міндоходів надають ТВ ВГО АППУ узагальнену інформацію про порушення податкового та митного законодавства, тенденції розвитку процесів, пов’язаних з оподаткуванням, дотриманням податкового та митного законодавства, яка відповідно до чинного законодавства України не є конфіденційною і не має законних підстав для обмеження у доступі.

4.2. ГУ Міндоходів та його територіальні органи, Запорізька митниця Міндоходів у законодавчо встановлений термін надають відповіді на запити ТВ ВГО АППУ.

4.3. Сторони зобов’язуються обмінюватися інформацією з відкритим доступом, розпорядниками якої вони є, систематично проводити двосторонні зустрічі, консультації і переговори, складати за їх підсумками протокольні рішення, що мають рекомендаційний характер.

4.4. ТВ ВГО АППУ здійснює збір та узагальнення інформації щодо неякісного виконання функцій представниками регіональних структур та забезпечує комунікативний зв’язок платників з відповідними територіальними органами ГУ Міндоходів, Запорізькою митницею Міндоходів для усунення проблемних питань, що виникають.

4.5. ТВ ВГО АППУ надає керівництву ГУ Міндоходів, Запорізької митниці Міндоходів відповідні рекомендації щодо внесення змін у практичну діяльність територіальних органів ГУ Міндоходів, Запорізької митниці Міндоходів та до нормативно-правових актів, що належать до їх компетенції, інформацію про конкретні факти правопорушень з боку працівників ГУ Міндоходів, Запорізької митниці Міндоходів з метою вжиття заходів відповідного реагування, а також висвітлюють результати спільної діяльності у ЗМІ.

5. Організація навчального процесу

5.1. ТВ ВГО АППУ узгоджують з ГУ Міндоходів, Запорізькою митницею Міндоходів та його територіальними органами графіки та тематику проведення спільних семінарів, інших просвітницьких заходів з актуальних питань справляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

5.2. Відповідно до планів спільних дій Сторони проводять різноманітні узгоджені заходи, спрямовані на підвищення культури сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, створення позитивного іміджу сумлінного платника, а також впровадження ідеології партнерства між ГУ Міндоходів, Запорізькою митницею Міндоходів та платниками.

У процесі співробітництва Сторони відповідно до Меморандуму можуть, у разі необхідності, надавати підтримку в проведенні спільних заходів (форумів, семінарів, „круглих столів” тощо) з питань, що належать до компетенції Сторін.

6. Прикінцеві положення

6.1. Цей Меморандум є передумовою і підставою для укладання (якщо Сторони визнають за необхідне) подальших договорів про спільну діяльність.

6.2. Сторони зобов’язуються підтримувати ділові контакти та вживати усіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх ділових зв’язків, всіляко сприяти розвитку інших форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі цілей.

6.3. Дія Меморандуму триває до моменту, доки Сторони зацікавлені у продовженні співробітництва. Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін.

6.4. Меморандум укладено у трьох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу: один примірник для ГУ Міндоходів, другий – для Запорізької митниці Міндоходів, третій – для ТВ ВГО АППУ.

Підписано „ 20” листопада 2013 року

 

Начальник Головного управління Голова Ради Територіального відділення
Міндоходів у Запорізькій області ВГО «Асоціація платників податків
України» в Запорізькій області
__________________Л.Д.Балацька _____________________Н.Ю.Бернага

Начальник Запорізької митниці Міндоходів
___________________________ М. І. Бізіля

Додаткові матеріали